İDAPARK Konut Yapı Kooperatifi Arsa Temini ve İmar İşlemlerine ait Kronoloji.

01-)          İDAPARK Konut Yapı Kooperatifi arazisinin temini aşamasında Türkiyenin sahil şeridi uzunca bir süre titizlikle incelenmiş ve belirlediğimiz kriterlere uygun arazi İzmir İli Seferihisar İlçesi Doğanbey Mevki Cumhuriyet Mahallesinde tespit edilmiştir. Bunun üzerine ilgili Bakanlıklar ve DSİ Gn.Md.lüğü ile yapılan koordineler sonucunda bahse konu arazinin konut geliştime alanı içerisinde olduğu bilgisi bizimle paylaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında Seferihisar Belediyesi İmar Müdürü ve Belediye Başkanı ile yapılan görüşmede 1 / 25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kullanım ve yapılaşma koşulları dikkate alınarak hazırlanan plan doğrultusunda 1 / 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapımı ile ilgili işlemlerin başlatıldığı ve 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacağı tarafımıza bildirilmiştir. Edindiğimiz bilgiler Kooperatifin Kurucu Üyeleri ile paylaşılmış, varılan karar üzerine Mayıs 2013 tarihinde Kurucu Üyelerle birlikte pazarlıklara başlanmış ve kaporası ile emlakçı ücreti ödenerek temin etme süreci başlatılmıştır. İlgili evrak için tıklayınız.

02-)           Ancak, Seferihisar belediyesi tarafından hazırlatılan ve İzmir Büyükşehir belediyesi Nazım İmar Müdürlüğü tarafından incelenerek son şekli verilen İzmir İli, Seferihisar İlçesinde Cumhuriyet, Payamlı, Mersinalanı ve Bengiler Mahallelerini kapsayan yaklaşık 233 ha.lık alanda hazırlanan, Doğanbey Ürkmez Yöresi III. Etap 1 / 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi (Nz.Pl.676),  21.04.2015 tarihinde İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilebilmiştir. İlgili evrak için tıklayınız.

03-)           İzmir İli, Seferihisar İlçesinde Cumhuriyet, Payamlı, Mersinalanı ve Bengiler Mahallelerini kapsayan yaklaşık 233 ha.lık alanda hazırlanan, Doğanbey Ürkmez Yöresi III. Etap 1 / 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı 11 Mayıs 2015 tarihinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmuş olup, Meclis, komisyondan geldiği şekli ile uygun olduğuna oybirliği ile karar vermiştir. İlgili evrak için tıklayınız.

 04-)          1 / 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın askı sürecinde yapılan itirazlar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından incelenmiş, yapılan tüm itirazların uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’na, komisyondan geldiği şekilde kabulüne İzmir Büyük Şehir Belediye Meclisi oybirliği ile karar ver miştir. İlgili evrak için tıklayınız.

05-)           Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, 1 / 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın onaylanmasını takiben 1/ 1.000 ölçekli Uygulama Plan Önerisinin hazır olduğu ve zaman kaybedilmeden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen; Seferihisar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 17.09.2015 tarih, 5524 sayılı yazı ile İzmir Büyükşehir Belediyesine iletilen plan notu değişikliği önerisi, 17.11.2015 tarihinde komisyonca incelenerek, 20.11.2015 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmiş ve meclis komisyondan geldiği şekilde kabul etmiştir. İlgili evrak için tıklayınız.

06-)           Seferihisar Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 1/1.000 ölçekli Uygulama Planı önerisinin hazır olduğu bildirilmesine rağmen, olayların o şekilde cereyan etmediği; Seferihisar Belediye Başkanlığı’nın 17.09.2015 tarih ve 5506 sayılı yazısı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen Seferihisar İlçesi Doğanbey ve Ürkmez Yerleşmeleri, III. Etap Nazım İmar Planı kapsamında 1/ 1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi dosyasının iade isteği 14.12.2015 tarihinde İBB Meclisi tarafından kabul edilerek, Seferihisar Belediyesine iadesi gerçekleşmiştir. İlgili evrak için tıklayınız.

SONUÇ   :           İzmir Büyükşehir Belediyesi Uygulama Şube Müdürü ile yapılan yüz yüze görüşmede, Seferihisar Belediyesi’nin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin sizlere ulaştırılması ve sonrasında plan eklerinde yapmak istediği değişikliklerin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından uygun bulunmasının, İDAPARK Konut Yapı Kooperatifinin inşaata başlama süresini çok geciktirdiği ve gecikmeden kaynaklanan zaman ve işgücü kaybının verilen taahhütlerin yerine getirilmesinde bizleri çok zorlayacağı konusundaki hassasiyetimiz kendileri ile paylaşılmış, İzmir Büyükşehir Belediyesi Uygulama Şube Müdürü tarafından; Seferihisar Belediyesi kaynaklı gecikmelerde haklı olduğumuz teyit edilmiş ve Aralık 2015'in  son haftasında Seferihisar Belediyesi Başkanlığının 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi EK’inde gerekli değişiklikleri yaparak, kendilerine ulaştırdıklarını konunun tamamen kendilerinde olduğunu 1 / 1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin, 1/ 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygunluğunun incelenerek, Meclise gönderileceğini, her ne kadar gecikme olsa da, işlerin sonuna gelindiğini, gönlümüzü ferah tutmamızı belirterek bir sıkıntı yaşanmayacağını umduklarını beyan etmişlerdir.

      İDAPARK Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu tarafından; 1 / 1.000 ölçekli İmar Planı ile ilgili meclis kararı çıkar-çıkmaz web sayfamızdan üyelerimize duyurulacaktır. Akabinde imar sürecindeki gecikme kayıpları da göz önünde bulundurularak, inşaatın taahhüt edilen süre içerisinde tamamlanması için gerekli tedbirler alınmıştır/alınacaktır.

 
Copyright © 2011 - 2019  İDA Park Konut Yapı Kooperatifi
Adres: Selanik Cad. 80/6 Kızılay ANKARA
Tel: 0312 425 36 13       Faks:0312 417 7984