DUYURU

DUYURU

Sayın üyelerimiz;

2 Aralık 2018 tarihindeki kura çekilişinde ve 10 Şubat 2019 tarihindeki genel kurulda, üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde, 2019 eğitim/öğretim yılı bitimine kadar konutların inşaasına hız verilip, en azından evlerin içlerindeki eksiklerin tamamlanarak, üyelerin konutlarına taşınabilecek aşamaya getirilmesi hedeflenmiştir.

İnşaatlarımızın tamamlanıp, iskan ve tapu işlemlerinin  bitirilmesi için, toplanan şerefiye bedellerine ilave olarak, Sayın Mehmet Balıkçıoğluna ait iki adet bağımsız konut ile kooperatifimize ait bir adet konutun satışından gelecek olan nakit para ile gerçekleşebileceğini görüşmüştük.

Ancak, malumunuz üzere konut sektöründeki geçici durgunluk sebebiyle, bahse konu konutların satışı, tüm çaba ve gayretlerimize  rağmen halihazırda gerçekleşmemiştir.

Konutların satış işlemleri devam ederken, nakit ihtiyacının çözümüne yönelik, Mehmet Balıkçıoğluna ait iki adet konutun, belirli oranlarda üyelerimize iskontolu olarak satışına geçilmiştir.

İmkanları doğrultusunda, bahse konu iki adet konutun hissesini satın alacak üyelerimizin ödeyeceği meblağ, üyenin kendine ait konutunun eksiklerinin tamamlanması için kullanılacaktır.

431 Ada 1 parsel 8 no.lu bağımsız bölüm ile 431 ada 1 parsel 9 no.lu bağımsız bölümün üyelerimize satış fiyatı 600.000 TL (altıyüzbin) olup %1 hisse bedeli 6.000 TL (altıbin)’dir.

Satın almak isteyen üyelerimiz, hisse bedeli oranındaki meblayı kooperatif  hesabına yatırmalarını müteakip devir işlemi yapılacaktır.

( Örneğin Sayın Ercan Erzincan %2 hisse bedeli olarak 12.000 TL,

  Sayın Adil Aydın %2 hisse bedeli olarak 12.000 TL,

  Sayın Ali Bacak %2 hisse bedeli olarak 12.000 TL,

  Sayın Emine Çelebi %1 hisse bedeli olarak 6.000 TL ödeyerek, katkı sunmaya başlamışlardır.)

ÖRNEK ÖDEME DEKONTU VE DEVİR BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Copyright © 2011 - 2019  İDA Park Konut Yapı Kooperatifi
Adres: Selanik Cad. 80/6 Kızılay ANKARA
Tel: 0312 425 36 13       Faks:0312 417 7984